Objave

Prikaz objav, dodanih na marec, 2017

V tvojem pogledu - Zahvala

Zahvale se resda pišejo na začetku ... saj veš, tisto, ko se študentje zahvaljujejo mami pa atu pa punci, ki ga je prenašala ali fantu, ki je postavljal vejice pa bratu in / ali sestri za prisilno branje pa župniku za vse spovedi itd, itd. V magistrsko nisem vključila zahvale, ker se mi nekako ni zdelo. Ljudje že vedo kdo so, ne? Kljub temu me ima, tako ekshibicionistično, da bi jo napisala sedaj. Gre pa nekako takole:
Zahvala
V prvi vrsti tebi, dragi bralec, ker si si vzel čas za branje. Čeprav te je bilo z vsako objavo manj, si se junaško držal.Teoretskemu mentorju, profesorju P, ki je najbrž mislil, da bo vsebina naloge malce drugačna, bolj podobna materiji njegovega predmeta. Na osnovi obskurno napisane dispozicije je tveganje vedno veliko.Mentorju za praktično delo, profesorju J, za junaško držanje, ker sem ga tako rekoč brez poprejšnje prošnje prisilila v mentorstvo. Profesorju Ž, ki me je (večkrat) prenašal na istih (tako pravi on, vendar niso) predavanjih. Ne, ni mit o večnem vr…

Petkov feljton, 8 del: V tvojem pogledu, Zaključek

Slika
Interpretiranje lastnih del je proces, ki predstavlja svojevrsten izziv, saj je umetnik kontaminiran z informacijami, ki so drugim skrite. Oseba, ki je delo ustvarila, še najbolje ve, kaj je z njimi želela ali ni želela povedati, kako je nastajalo, s kakšnimi materiali in kakšna simbolika se morebiti skriva v izbiri barve, formata in ne nazadnje same postavitve. Glede na to, da se slikanja skoraj nikoli ne lotevam na preračunan način, z določeno idejo v glavi, ki bi jo želela prikazati na določen način, ampak probleme rešujem sproti, sem se odločila, da sprejmem izziv in skušam lastno delo interpretirati tako, kot bi to lahko storil nekdo, ki bi ga v razstavnem prostoru videl prvič.
Slikarstvo je zame način razmišljanja in odgovarjanja na vprašanja, ki se mi postavljajo o najrazličnejših stvareh. Velikokrat se vprašanj niti ne zavedam, pridejo kot neke na pol razvite ideje, ki mi ne dajo miru. Med procesom ustvarjanja se koščki postavijo na svoje mesto. So pa tudi slike, ki so nareje…

Petkov feljton, 7. del: Interpretacija - V tvojem pogledu … kjer je mogoče vse

Slika
Gledamo osem slik, vsaka posebej je kvadratnega formata, skupaj pa tvorijo poliptih, kjer se na podlagi iz modro-zelene barve iz ene v drugo sliko prepletajo črke. V podlagi je plast za plastjo razredčene akrilne barve, nanesene s pleskarskim valjčkom, ki vsaki plasti dodaja komaj zaznavno teksturo. Izbira barve, modre in zelene, daje vtis hladnosti, svežine in miru. Če bi se opredelili o zvoku, lahko govorimo kvečjemu o tišini ali o odmevu izginjanja vodne pene, potem, ko se voda umiri. Tudi, če slike imajo zvok, se ta umika miru in globoki tišini.
Tik preden se premaknemo naprej, za prepletom črk, ki se vije v prvem planu, vidimo besedilo, vendar ko se ustavimo, da bi ga prebrali, sprevidimo, da gre za še eno igro, ki nam daje v razmislek samoumevnost črk in besed, da morajo nekaj pomeniti, nekaj povedati. V teh slikah so črke obravnavane kot nelingvistični elementi, nimajo več funkcije, ki bi jo od njih pričakovali. Ni več formalnega značaja železniških tirov, značilnega za stavek, …

March 8 Preparations

Slika
Another year, another exhibition. This time it's March 8, international women's day. I love March 8 and if you combine it with poetry music and art, I just couldn't resist. Not to mention a really long wall.
*
Novo leto, nova razstava. Tokrat 8. marec, dan žena. Rada imam 8. marec, če pa je zraven še poezija, glasba in umetnost, se ne morem upreti. Da resnično dolge stene niti ne omenjam. 
Petkov feljton, 6. del: V tvojem pogledu - opis 2/2

Slika
Forma
Forma je sistem odnosov likovnih izraznih sredstev, ki jih umetnik ob ustvarjanju svojega dela uporabi, da bi izrazil vsebino. Pri formi imamo opravka z medsebojnim učinkovanjem notranje strukture in zunanjega videza ter delovanja na gledalca in na družbo. Tu se srečata umetnik, ki je delo ustvaril, in gledalec, ki ga opazuje in o njem razmišlja. (glej Butina, 2003, str. 58)
Menim, da so ob pogledu na serijo slik V tvojem pogledu najbolj opazni zlasti trije dejavniki: format podlage posamezne slike, dejstvo, da skupaj tvorijo poliptih, in barva. Tem trem dejavnikom bom znotraj ustreznih podpoglavij dodala še analizo motiva v kvadratnem formatu oz. celotnem poliptihu.
Kvadrat
Po Kandinskem in Arnheimu je kvadratni format najbolj objektivna oblika. Kandinski govori o topologiji slikovnega formata, za Arnheima pa je format polje strukturnih sil. 
Pomemben vpliv na elemente na slikovni ploskvi ima križanje vodoravne in navpične osi ter diagonal, kar imenujemo strukturni skelet kvadrat…