Varekai


What happens after Icarus falls from the sky? People say he drowns in what is now known as Icarian Sea. The same people refer to Icarus as a symbol of too high ambition, in a negative sense. See what happens when you aim to high. But, what do they know, they never aimed high. Perhaps he just wanted more or different things and I don't see anything bad in that. As a teenager I used to think about myths a lot. Not about their symbolic sense or wanting to talk about them, that never really interested me. I mulled over them out of a wish to see them continue. What happened next ...  that was more in my line. What if it wasn't like this, if whoever wrote the story didn't get it right. What happened if Icarus didn't die?

Yesterday M and I went to Arena Stožice to see the Cirque du Soleil performance Varekai. I was fascinated by a billboard depicting a woman wearing a green frog's outfit and a man in an electric blue lizard costume. And then a friend said he saw them in Las Vegas and that they were wonderful. He was right, they were wonderful. The performance was excellent. I had the impression their bodies were made of rubber. I don't remember seeing a group of people so perfectly coordinated. What I liked the most was music, two singers, a woman and a man. At times it sounded as if a woman was singing fado, so nostalgic her voice sounded to me. I asked myself what language I was listening to. Was it French or was it something else and I was only expecting French. It doesn't matter. It's the sound and the voice I found so captivating.

So, what happens to Icarus? He falls from the sky, but he doesn't drown in the ocean. He falls into a lush forest, full of magical creatures in a part of the universe where anything is possible. I like that, when anything is possible. The story could be understood in different ways, I think, but in the end he lives happily ever after. Because anything is possible, isn't it. 

https://www.cirquedusoleil.com/varekai

*

Kaj se zgodi potem, ko Ikar pade z neba? Učili so me, da se utopi v Ikarskem morju. Isti ljudje so govorili o Ikarju kot simbolu prevelikih ambicij, jasno, v negativnem smislu. Vidiš kaj se zgodi, če hočeš preveč? Sicer pa, kaj pa oni vedo, nikoli si niso želeli preveč. Morda je Ikar samo želel več od pričakovanega ali drugačne stvari, v čemer pa ne vidim nič napačnega. Nekoč sem veliko razmišljala o mitih. Nisem iskala simbolov v njih, niti se nisem o njih želela pogovarjati z drugimi ljudmi, nekako me to ni zanimalo. Premlevala sem jih iz želje, da bi videla nadaljevanje zgodbe. Kaj se zgodi potem. To me je zanimalo. Kaj če ni bilo tako, kaj če se je zapisovalec zgodbe zmotil? Kaj pa če Ikar ni umrl, kaj se je zgodilo potem?

Včeraj sva šla z M-jem v Stožice na predstavo Cirque du Soleil, Varekai. Že plakat se mi je zdel fascinanten. Na njem je bila ženska v živo zelenem kostumu žabi podobnega bitja in na drugem moški, podoben električno modremu kuščarju. Prijatelj nama je pred časom povedal, da je njihov nastop videl v Las Vegasu in da so odlični. Imel je prav, res so bili odlični. Zdelo se mi je, da so njihova telesa gumijasta. Ne spominjam se, da bi kjer koli videla skupino, ki bi bila tako usklajena. Najbolj pa mi je bila všeč glasba, dva pevca, ženska in moški. Na trenutke se mi je zdelo, da ženska poje fado, tako nostalgično je zvenela njena pesem. Potem sem se vprašala v katerem jeziku pojeta. Zvenelo je kot francoski, vendar hkrati ni. Morda sem samo pričakovala francoščino. Ni pomembno. Glas in zvok sta tista, ki sta me tako navdušila.

In kaj se je zgodilo z Ikarjem? Padel je z neba, vendar ni utonil v morju. Padel je v gozd, pol čarobnih bitij, v delu vesolja, kjer je mogoče vse. Všeč mi je to, da je nekje mogoče vse. Zgodbo verjetno lahko razumemo na različne načine, odvisno od gledalca, vsem pa je najbrž skupno to, da Ikar živi srečno do konca svojih dni. Zakaj pa ne bi? Saj je vse mogoče, ne?

https://www.cirquedusoleil.com/varekai
Komentarji

Priljubljene objave iz tega spletnega dnevnika

Unciala, okvirji in omejitve

Gotske refleksije

La Biennale di Venezia - Viva Arte Viva